הפסקות מים יזומות לצרכי תחזוקת צנרת עירונית

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

הערות

23/07/2017

יום ראשון

09:00-12:00

אלעזר המכבי, הטורים, מלכי ישראל

 

23/07/2017

יום ראשון

09:00-12:00

חצב, רמב"ם

מבשרת ציון

23/07/2017-24/07/2017

יום ראשון

23:00-05:00

דיר אבו טור, דרך חברון, ישי, עין רוגל, עשהאל

 

24/07/2017

יום שני

08:30-16:00

מעלה הקסטל, פלמ"ח, ראשונים, שדרות החוצבים

מבשרת ציון

24/07/2017

יום שני

12:00-15:00

מבוא הקנמון

 

24/07/2017

יום שני

13:00-16:00

בית צפפה, אסלאם

 

25/07/2017

יום שני

16:00-13:00

בית צפפא, שרפת

 

26/07/2017

יום רביעי

08:30-15:00

אגרות משה, חזון איש

 

26/07/2017

יום רביעי

09:00-11:00

אום טובא,  אל סלעה , צור בחר

 

26/07/2017

יום רביעי

10:00-14:00

הצייר יוסי, ימימה, קוברסקי, ש רמת דניה, שד שרת משה

 

26/07/2017

יום רביעי

13:00-15:00

 אל מאמון, בית חנינה

 

חזרה