הפסקות מים

הפסקות מים לצורך תחזוקה או תיקון הצנרת העירונית

תאריך

יום בשבוע

שעות

כתובת

08/01/2017

יום ראשון

11:00-15:00

לבונה

08/01/2017-09/01/2017

יום ראשון

23:00-05:00

בית חנינה החדשה, דרך בית חנינה, שעפט

09/01/2017

יום שני

09:00-12:00

אגודת ספורט בית"ר, גונן ט, מנחת מלחה

09/01/2017

יום שני

09:00-13:00

אביגדורי, חיי אדם, שערי משה

10/01/2017

יום שלישי

09:00-14:00

בית הערבה, בן גבריאל, דרך חברון, קורא הדורות, רבדים, רבנו פוליטי, שד עין צורים

10/01/2017

יום שלישי

08:30-12:30

אורוגואי, מרקו ברוך, סירני

10/01/2017

יום שלישי

09:00-15:30

אשכולי אהרון, צונדק

10/01/2017

יום שלישי

15:00-17:00

שאול ליברמן

11/01/2017

יום רביעי

10:00-13:00

אלפסי, רשב"א, שד בן מימון

11/01/2017

יום רביעי

13:00-16:00

קרית קמינץ, נווה יעקב, אברהם רביץ

11/01/2017

יום רביעי

12:00-15:00

פסגת זאב צפון כביש 5

חזרה