חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

4/2018 - שירותי העסקת כוח אדם זמני

תאריך פרסום: 23/01/2018
תאריך אחרון להגשה: 22/02/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת חברות כוח אדם להגיש הצעות במכרז למתן שירותי העסקת כוח אדם זמני. המכרז מיועד לתת מענה לצרכים, העולים מעת לעת, בהעסקת עובדים בודדים לתקופות קצרות. חברת הגיחון אינה מתחייבת להזמין כמות עובדים מסוימת, וכל הזמנה תתבצע אך ורק בהתאם לצורך.

5/2018 - הספקה, התקנה ושירות של מערכות למדידת ספיקות שפכים

תאריך פרסום: 23/01/2018
תאריך אחרון להגשה: 22/02/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להספקה, התקנה ושירות של מערכות קבועות למדידת ספיקות שפכים בקווים גרביטציוניים.

6/2018 - הספקת משאבות הידראוליות

תאריך פרסום: 23/01/2018
תאריך אחרון להגשה: 22/02/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז מסגרת להספקת משאבות הידראוליות (כולל שירות טיפולים טכניים).
  • 1