חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

8/2018 - הספקת צינורות פלדה ופוליאתילן

תאריך פרסום: 04/03/2018
תאריך אחרון להגשה: 29/03/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז להספקת צינורות פלדה ופוליאתילן.

7/2018 - מתן שירותי גבייה.

תאריך פרסום: 25/02/2018
תאריך אחרון להגשה: 23/04/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז למתן שירותי גבייה.
  • 1