חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מכרזים פעילים לעבודות, שירותים ורכש

1/2018 - עבודות ניקוז קטנות

תאריך פרסום: 13/12/2017
תאריך אחרון להגשה: 14/01/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז מסגרת לביצוע עבודות להסדרת תשתיות ניקוז עירוניות (עבודות קטנות) בשטח השיפוט של עיריית ירושלים.

2/2018 - מדידת ספיקות שפכים

תאריך פרסום: 13/12/2017
תאריך אחרון להגשה: 14/01/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת ספקים להגיש הצעות במכרז לביצוע מדידות לספיקות שפכים בקווים גרביטציוניים.

3/2018 - הנחת מאסף ביוב "אום ליסון" בשיטת קידוח אופקי

תאריך פרסום: 13/12/2017
תאריך אחרון להגשה: 14/01/2018
חברת הגיחון בע"מ מזמינה בזאת קבלנים להגיש הצעות במכרז להנחת מאסף ביוב בשכונת אום ליסון בירושלים באמצעות קידוח אופקי.
  • 1