חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

מתקני ביוב שונים - 20 מיליון ש"ח

בשנת 2017 יבוצעו שפוצים כללים במתקני ביוב בירושלים ומבשרת ציון, וכמו כן נמשיך להתקדם בתכנון תחנת שאיבה לשכונת אום טובא (תב"ע + תכנון פיזי).

פרק זה כולל גם תקצוב לתחילת בצוע  תחנת שאיבה חדשה תלפיות מזרח 2 (החלק שימומן ע"י הגיחון), כאשר שאר תקצוב הפרויקט אמור להגיע מגופים ממשלתיים.

הפרק כולל גם תקצוב לתכנון ת"ש גיא בן הינום (במסגרת פרויקט הקדרון).