חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תיגבור מאספי ביוב - 70.4 מיליון ש"ח

במסגרת זו מתוכננת  השנה  החלפת כ- 3.5 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 400 ממ' עד קוטר 1,250 ממ'.

כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים, ישודרגו מאספי ביוב ישנים.

בשנת 2017 יושלם החלפת מאסף ביוב אוג דרום (מצמת עיסוויה עד כביש 437). כמו כן יושלמו עבודות החלפת מאסף כביש ואדי חילווה (במסגרת פרויקט שדרוג הכביש).

פרק זה כולל גם סיום החלפת מאסף ביוב רפאים עד לכניסה למנהרת כרם, וזאת במסגרת סלילת דרך גישה לאקווריום של גן החיות התנ"כי.


במסגרת פרויקט הסדרת שפכי אגן הקדרון, מתכננת חב' הגיחון מספר פרויקטים שביצועם יהיה מותנה באשור המילת"ב. לדוגמה:


=         מנהרת צורים (להובלת שפכי קדרון לכיוון אגן אוג).

=         תגבור מאסף אוג דרום כהמשך למנהרה הנ"ל.

=         קו ביוב סניקה מת"ש גיא בן הינום לכיוון רח' משה ברעם.

=         המשך מאסף קדרון עד למתקן הורקניה.