חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

יעדי המים 2017

הרחבת הרשת

תהליכים מתמשכים של גידול אוכלוסייה, שיפור רמת חיים ופיתוח העיר מחייבים הרחבת רשת אספקת המים הן ע"י חיזוק צנרת ההובלה הראשית בכבישים קיימים והן ע"י הנחת קווים חדשים בשכונות החדשות ובכבישים עורקיים חדשים.

החלפת הרשת

החלפת צינורות מים בלויים באופן יזום מורידה את פחת המים, מונעת פגיעה בטיב המים, ומגדילה את אמינות האספקה.

קו אספקה ראשי בעמק התימנים

במסגרת פרויקט הקו החמישי לאספקת המים העתידית לירושלים שנמצא בימים אלה בביצוע ע"י מקורות, נדרשת הגיחון לבצע קו הולכה ראשי בעמק התימנים באורך של כ- 4 ק"מ ובקוטר "60 מחיבור עין כרם ועד בריכת בית וגן. הפרויקט כולל קטעי ביצוע בטכנולוגיות מנהור. 

קו "52 במעלה הרומאים

במסגרת פרויקט הקו החמישי לאספקת לירושלים שנמצא בימים אלה בביצוע ע"י מקורות, נדרשת הגיחון לבצע קו הולכה ראשי בתוואי מעלה הרומאים באורך של כ- 0.85 ק"מ ובקוטר "52 מחיבור מוצא ועד גבעת שאול סמוך לבית החולים הרצוג. 

הקמת מאגרים, תחנות ומתקנים

עקב ריחוק העיר ממקורות המים שלה, מקימה הגיחון בירושלים מערך איגום מים המונע מאזרחי העיר הפסקת מים וסבל בעת תקלות במערכת הובלת המים לעיר.

בריכת גן סאקר

בריכת האיגום שתבנה מתוכננת לנפח של 25,000 מ"ק ותפקידה לתת מענה לצריכות המים ההולכות וגדלות במרכז העיר.

מערכות מדידה אזוריות DMA

במסגרת מדיניות הגיחון להורדת הפחת המים בירושלים, הוחלט על בניית מערכות מדידה אזוריות נוספות ברחבי העיר. מערכות אלה, באמצעות שעוני המדידה, יחשבו את כמויות המים הנצרכות באזורים הנבחרים וישדרו אותם מידי יום למערכת הבקרה בגיחון.

שדרוג מערך תוכנה פו"ב וצפייה מרחוק

הגיחון מתכננת את המשך החלפתם בשנה הקרובה של השרתים והתוכנות מיושנים בחדשים. וזאת על מנת למזער תקלות ולהבטיח המשך הזרמת נתונים איכותיים המספקים מידע בזמן אמת לאנשי התפעול על מצב מתקני הגיחון האחראיים לאספקת המים הסדירה. 

התקנת מערכת שעוני מים לצרכנים במזרח העיר

במסגרת הרצון להקטין את הפחת, מניעת גניבות מים והגדלת שעורי הגביה במזרח העיר, הגחון ממשיכה את פעילותה משנים קודמות הכוללת הנחת קווי מים והתקנת שעוני מים לביקורת בשכונות שונות במזרח העיר.

התקנת חיישני קבע לגילוי פרצים

במסגרת הפרויקט שחלקו ממומן ע"י המדינה יימשכו התקנות נוספות של חיישני קבע באזורים שבהם עדיין הם לא הותקנו. באמצעות החיישנים שתוכננו לזהות פרצים בקווי מים ושידורם למרכז בקרה שבאמצעותו אנחנו מקבלים תמונה מהימנה על מצב הנזילות בצנרת ועל ידי כך לפעול באופן מושכל בתיקונם להורדת הפחת.