חברת הגיחון בע"מ

פתיחת תפריט ניידים

תקציב 2017 ביוב וניקוז

תקציב ביוב וניקוז

תקציב פיתוח ביוב וניקוז 2017
תקציב הפיתוח למשק הביוב והניקוז לשנת 2017 מסתכם ב- 158 מיליון ש"ח, גבוה בכ- 114 מיליון מאומדן ביצוע לשנת 2016.

סכום זה כולל כ- 74 מיליון ש"ח להסרת שפכי אגן הקדרון וכן 6.9  מיליון של עבודות ניקוז ע"ח עיריית ירושלים וכ- 2.4 מיליון של פרויקטים על חשבון גופים אחרים - על"מ (לעומת 3.0 מיליון ב-2016).

תקציב הפיתוח של חב' הגיחון עבור מערכות ביוב בלבד לשנת 2017 מסתכם השנה כ- 75.4 מיליון, סכום הגבוה בכ- 36.0 מאומדן ביצוע לשנת 2016.

התקציב בעדיפות ב' מסתכם בכ- 5.1 מיליון ש"ח (לפרויקטים ע"ח חב' הגיחון בלבד). בעדיפות ב' כלולים בן היתר פרויקטים אשר ביצועם מותנה בהשלמת תכנון, בגופי תשתית אחרים, או בקצב התקדמות הביצוע.

הרחבת רשת הביוב - 12.9 מיליון ש"ח

הרחבת רשת הביוב - 12.9 מיליון ש"ח(בעדיפות ב'  3.0 מיליון ש"ח)במסגרת זו  מתוכננת השנה הנחת  כ- 12 ק"מ קווים בקוטר מ- 200 ממ' עד 300 ממ'.

תהליך התפתחות העיר (שכונות חדשות, הרחבת שכונות  קיימות), מחייב הרחבה מתמדת של רשת הביוב. כמו כן, במקומות שונים (בעיקר בחלק המזרחי של העיר) קיימים מבנים שאינם מחוברים לרשת הביוב. המטרה הינה לחבר את כל המבנים הללו ובזאת לבטל מפגעים תברואתיים פוטנציאלים. המשך עבודות הנחת רשת ביוב  בשכונות אום טובא ואום ליסון נקבעה כיעד מרכזי של החברה.

כל העבודות מתבצעות בתמורה לתשלום היטל ביוב ע"י הצרכנים החדשים, או לחלופין כהכנה לחבורים עתידיים במקומות בהם סוללים כבישים.

הרחבת רשת הניקוז - 6.9 מיליון ש"ח


הסכום המתוקצב בעדיפות א' מהווה יתרת ההזמנות שקבלנו מעיריית ירושלים עבור טיפול בפרויקטים שונים.

תכנון ו/או בצוע של פרויקטים חדשים הינו מותנה בקבלת הזמנות חדשות. 

החלפת קווי ביוב - 44.2 מיליון ש"ח

            (בעדיפות ב' 2.1 מיליון ש"ח)

במסגרת זו מתוכנן  השנה שידרוג של כ- 35 ק"מ קווי ביוב בקוטר מ- 200 ממ' עד 400 ממ'.


החלפת קווי ביוב ישנים מבטיחה את שלמות המערכת, ובזאת הקטנת המקרים של סתימות או הצפות ביוב. כמו כן, בפרויקטים רבים, יונחו הקווים החדשים בתוואי המאפשר גישה נוחה יותר לתאי הבקרה במידה ונדרשת פעולת אחזקה (קווים בכביש במקום בשטחים פרטיים).

יש לציין כי מתוך כל עבודות ההחלפה, יושקע סכום של כ- 10 מיליון ש"ח לשדרוג קווי ביוב באמצעות שירוול (כולל שיקום תאי בקורת) בשכונות שונות בירושלים (בקעה, תלפיות מזרח, העיר העתיקה) ובמבשרת ציון, וכ- 1 מיליון ש"ח לשדרוג והגדלת קוטר באמצעות ניפוץ (כמה רחובות באבו גוש).   

תיגבור מאספי ביוב - 70.4 מיליון ש"ח

במסגרת זו מתוכננת  השנה  החלפת כ- 3.5 ק"מ של קווי ביוב מאסף מקוטר 400 ממ' עד קוטר 1,250 ממ'.

כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות, חיבור ערי לווין, ועיבוי מתחמים ישנים, ישודרגו מאספי ביוב ישנים.

בשנת 2017 יושלם החלפת מאסף ביוב אוג דרום (מצמת עיסוויה עד כביש 437). כמו כן יושלמו עבודות החלפת מאסף כביש ואדי חילווה (במסגרת פרויקט שדרוג הכביש).

פרק זה כולל גם סיום החלפת מאסף ביוב רפאים עד לכניסה למנהרת כרם, וזאת במסגרת סלילת דרך גישה לאקווריום של גן החיות התנ"כי.

מתקני ביוב שונים - 20 מיליון ש"ח

בשנת 2017 יבוצעו שפוצים כללים במתקני ביוב בירושלים ומבשרת ציון, וכמו כן נמשיך להתקדם בתכנון תחנת שאיבה לשכונת אום טובא (תב"ע + תכנון פיזי).